REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

E-katalogs izveidots 2014.gadā starptautiskā projekta GreenITNet (Videi draudzīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju tīkls) ietvaros. E-katalogā iekļauti 16 Rīgā ieviesti un aprobēti viedi tehniskie risinājumi, kas tiek ieteikti kā paraugprojekti to pārņemšanai un atkārtotai ieviešanai gan Rīgā, gan citviet. Paraugprojekti aptver pilsētas energoapgādes, infrastruktūras un bezizmešu transporta jomu ar integrētām modernām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Visi 16 projekti iekļauti kā pamats 2014.gadā Rīgas domes apstiprinātajā Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā viedai pilsētai 2014.-2020.gadam. Paraugprojektu aprakstos, kas veidoti uz A4 dubultformāta, ir norāde par to, kur var saņemt plašāku informāciju un konsultācijas par katru no projektiem. Turpmāk e-katalogam tiks pakāpeniski pievienoti jauni inovatīvi tehniskie risinājumi, kas ieviesti un izgājuši aprobāciju Rīgā. E-katalogs sagatavots latviešu un angļu valodā.

 

1. Enerģijas patēriņa vadības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās

2. Enerģijas patēriņa vadība sabiedriskās ēkās

3. Lokāla biogāzes koģenerācija ar siltuma izmantošanu siltumnīcu kompleksā

4. Programmējamu LED apgaismes ķermeņu izmantošana pilsētas apgaismošanā ar sprieguma regulēšanas distances vadību

5. Siltuma atgūšana no dūmgāzēm un dzesēšanas plūsmām enerģijas ražotnēs

6. Automātiskā energopatēriņa datu nolasīšana ar distances datu pārraidi pilsētas centralizētā siltumapgādes sistēmā

7. E-talonu ieviešana un atlaides sociālām grupām pilsētas sabiedriskajā transportā

8. Datu bāze dzīvojamām mājām Rīgā

9. Siltumsūkņu ar dziļurbuma termozondēm izmantošana ēku apkurei pilsētā

10. Automātiskā režīmā strādājoša koksnes biomasas katlu māja ar lietderības koeficientu >100%

11. Elektromobiļi pašvaldības tehniskajos dienestos

12. Saules bateriju sistēma uz ēku jumtiem pilsētā

13. Energoefektivitātes veicināšana mājsaimniecībās, izmantojot viedās tehnoloģijas

14. Saulessūkņu izmantošana ēku apkurei

15. Notekūdeņu siltuma atgūšana no daudzdzīvokļu ēkām

16. Viedo skaitītāju datu distances nolasīšana un pārraide elektroapgādē