REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

Faktiskā vidējā apkures sezonas āra gaisa temperatūra Rīgā 2014.gadā: 2,5 °C

Kompleksi renovēto daudzdzīvokļu māju vidējais faktiskais siltumenerģijas īpatnējais patēriņš Rīgā 2014.gadā:
        - mājās ar centralizēto karstā ūdens apgādi - 107 kWh/m²/gadā

Renovēto daudzdzīvokļu māju vidējais faktiskais siltumenerģijas īpatnējais patēriņš Rīgā 2014.gadā:
        - mājās bez centralizētās karstā ūdens apgādes - 69 kWh/m²/gadā


Datu bāzē iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vidējais faktiskais siltumenerģijas īpatnējais patēriņš Rīgā 2014.gadā:
        - mājās ar centralizēto karstā ūdens apgādi - 177 kWh/m²/gadā
        - mājās bez centralizētās karstā ūdens apgādes - 136 kWh/m²/gadā

 

Ar jēdzienu „Kompleksā renovācija” ir domāta sekojošu ēkas siltumnoturības paaugstināšanas pasākumu kopums, kuru apjoms atsevišķām ēkām var nedaudz atšķirties attiecībā uz cokola un karstā ūdens apgādes, ventilācijas sistēmām, kā arī nomainīto logu īpatsvaru:  
1. Augšējā stāva pārseguma, ēkas cokola, pamatu, pagraba pārseguma, ārsienu visaptveroša siltināšana saskaņā ar spēkā esošā Latvijas būvnormatīva LBN 002-01 prasībām; 2. Siltumapgādes sistēmas renovācija, aprīkojot visus apkures radiatorus ēkā ar termostatiskajiem vārstiem un individuālo norēķinu sistēmu par patērēto siltumenerģiju apkurei; 3. Karstā ūdens sistēmas renovācija; 4. Logu, ārdurvju nomaiņa; 5. Ventilācijas sistēmas renovācija bez siltuma atguves.

Informācija par klimatiskajiem apstākļiem par 2013.gada apkures sezonu mēnešiem

Informācija par klimatiskajiem apstākļiem par 2012.gada apkures sezonu mēnešiem

Datu tabula regulārai ievietošanai dzīvokļu norēķinu kvītīs

Kompleksi renovētās ēkas

Rīgā energoefektīvi renovēto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku karte


INFORMĀCIJAI!

Datu bāzē visi siltumenerģijas patēriņa dati uzrādīti faktiskie par iepriekšējo kalendāro gadu – no janvāra līdz decembrim. No šiem datiem aprēķināts arī gada faktiskais īpatnējais siltumenerģijas patēriņš uz mājas lietderīgās platības (dzīvokļi + izmantojamā nedzīvojamā platība) kvadrātmetru. Salīdzināšanai noteikts tāds pat vidējais rādītājs par iepriekšējo gadu kompleksi renovētajām Rīgas daudzdzīvokļu mājām. Lai novērtētu mājas energoefektivitātes līmeni, savas mājas īpatnējo siltumenerģijas patēriņu noteiktā gadā ir jāsalīdzina ar vidējo kompleksi renovēto māju īpatnējo energopatēriņu tajā pat gadā. Rezultāts parādīs mājas faktisko energoefektivitāti vai mājā nelietderīgi pārtērēto un pārmaksāto siltumenerģijas apjomu procentos, neveicot mājas komplekso renovāciju. Šāda datu analīze tiek ieteikta māju pārvaldniekiem, to tabulas veidā izvietojot katru mēnesi uz  dzīvokļa norēķinu kvīts otrās puses, jo daļa iedzīvotāju internetu neizmanto. Faktiskie īpatnējie siltumenerģijas patēriņa dati nav domāti tiešai salīdzināšanai ar analogiem datiem citās pilsētās vai gados. Lai datus varētu salīdzināt, jāveic to pārrēķins, pielietojot klimata korekcijas koeficientu.

SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA DATI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM RĪGĀ
(māju saraksti veidoti pēc ielu nosaukumiem alfabēta secībā)

 

2015

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

A,Ā”, „B”, „C,Č”, „D”, „E,Ē”, „F”, „G,Ģ”, „H”, „I”, „J”, „K,Ķ”, „L,Ļ”, „M”, „N”, „O”, „P”, „R”, „S,Š”, „T”, „U,Ū”, „V”, „Z,Ž

Ēku saraksts ar nomainītajām adresēm 2014. un 2015.gadā

 

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

 

Citi apsaimniekotāji

A,Ā”, „B”, „C,Č”, „D”, „E,Ē”, „F”, „G,Ģ”, „H”, „I”, „J”, „K,Ķ”, „L,Ļ”, „M”, „N”, „O”, „P”, „R”, „S,Š”, „T”, „U,Ū”, „V”, „Z,Ž

 

2014

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

A,Ā”, „B”, „C,Č”, „D”, „E,Ē”, „F”, „G,Ģ”, „H”, „I”, „J”, „K,Ķ”, „L,Ļ”, „M”, „N”, „O”, „P”, „R”, „S,Š”, „T”, „U,Ū”, „V”, „Z,Ž

Ēku saraksts ar nomainītajām adresēm 2014.gadā

 

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

 

Citi apsaimniekotāji

A,Ā”, „B”, „C,Č”, „D”, „E,Ē”, „F”, „G,Ģ”, „H”, „I”, „J”, „K,Ķ”, „L,Ļ”, „M”, „N”, „O”, „P”, „R”, „S,Š”, „T”, „U,Ū”, „V”, „Z,Ž

 

 

2013

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

A,Ā”, „B”, „C,Č”, „D”, „E,Ē”, „F”, „G,Ģ”, „H”, „I”, „J”, „K,Ķ”, „L,Ļ”, „M”, „N”, „O”, „P”, „R”, „S,Š”, „T”, „U,Ū”, „V”, „Z,Ž

 

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

 

Citi apsaimniekotāji

A,Ā”, „B”, „C,Č”, „D”, „E,Ē”, „F”, „G,Ģ”, „H”, „I”, „J”, „K,Ķ”, „L,Ļ”, „M”, „N”, „O”, „P”, „R”, „S,Š”, „T”, „U,Ū”, „V”, „Z,Ž

 

 

 

 

2012

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

A,Ā”, „B”, „C,Č”, „D”, „E,Ē”, „F”, „G,Ģ”, „H”, „I”, „J”, „K,Ķ”, „L,Ļ”, „M”, „N”, „O”, „P”, „R”, „S,Š”, „T”, „U,Ū”, „V”, „Z,Ž

 

SIA "Rīgas pilsētbūvnieks"

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

 

Citi apsaimniekotāji

A,Ā”, „B”, „C,Č”, „D”, „E,Ē”, „F”, „G,Ģ”, „H”, „I”, „J”, „K,Ķ”, „L,Ļ”, „M”, „N”, „O”, „P”, „R”, „S,Š”, „T”, „U,Ū”, „V”, „Z,Ž