REA jautā

Kādus informācijas avotus Jūs izmantojat, lai iegūtu informāciju par energoefektivitāti?

Internetu - 69.7%
Laikrakstus un žurnālus - 2.5%
Arhitektūras un būvniecības nozaru izglītojošos materiālus - 5%
Radio un televīziju - 5%
Rokasgrāmatas un mācību materiālus - 10.9%
Skrejlapas un brošūras - 6.7%

Balsis kopā: 119
Balsošana ir beigusies on: 03 Dec 2018 - 00:00

Seko sociālajos tīklos

TwitterFacebookYoutube

Iesakam

Alternative flash content

Requirements

 

 

24-05-2018 - Aktualitātes Rīgas dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu un atjaunošanas atbalsta programmas īstenošanā

 

Aizvadītā nedēļa iezīmējās ar diviem nozīmīgiem jaunumiem Rīgas dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu un atjaunošanas atbalsta programmas īstenošanā, kas tiek realizēta saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.19  “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai pilsētas pašvaldības” (Programma), kuras īstenošanā piedalās arī Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA).

Jau vēstīts, ka Rīgas dome 2017.gada 15.decembrī apstiprināja noteikumus, kuri paredz, ka daudzdzīvokļu mājām būs iespējams iegūt pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā ēku renovācijas darbiem. Noteikumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējumu 80% apmērā, bet ne vairāk kā 426 eiro, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas var saņemt ēkas energoaudita veikšanai. Savukārt tehniskās paraugdokumentācijas izstrādei finansējumu var saņemt 100% apmērā, bet ne vairāk kā 5217 eiro apmērā. Tāpat noteikts, ka, piedaloties konkursā, iespējams saņemt 50% līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanai, kā arī atjaunošanai, ja māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai. Kopumā pašvaldība šim mērķim šogad atvēlējusi 500 000 eiro. Finansējums īpašniekiem tiek izmaksāts pēc darbu pabeigšanas un nodošanas aktu parakstīšanas.

1) Otrdien, 22. maijā ar Rīgas domes vadības pārstāvju, kā arī REA pārstāvju līdzdalību notika informatīvais  pasākums pie dzīvojamās mājas Jūrmalas gatvē 59, kuras iedzīvotājiem kā vieniem no pirmajiem ir piešķirts pašvaldības līdzfinansējums remontdarbiem no jaunās Programmas. Līdz šim līgumus ar pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanu noslēguši četru namu iedzīvotāji. Jūrmalas gatvē 59 atrodas 72 dzīvokļu māja, kuras iedzīvotāji ir pieņēmuši lēmumu izstrādāt tehnisko projektu iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādei, kā arī atjaunot gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēmu, veikt virkni remontdarbu aukstā un karstā ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos un sakārtot lietus ūdens kanalizāciju. Sagatavotās tāmes liecina, ka šie darbi kopumā izmaksās 44 315 eiro, no tiem pusi pēc remontdarbu pabeigšanas segs pašvaldība.

2) Trešdien 23.maijā Rīgas dome veica grozījumus Programmu reglamentējošajos domes saistošajos noteikumos nolemjot, ka Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam 50% apmērā ēku renovācijai varēs pieteikties arī to dzīvojamo ēku īpašnieki, kurās ir astoņi un vairāk dzīvokļi. Līdz šim finansējumam varēja pieteikties ēkas, kurās ir desmit un vairāk dzīvokļi namā. Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk uz palīdzību varēs pretendēt īpašnieki arī tām dzīvojamajām mājām, kuras pirms privatizācijas piederējušas valsts subjektiem un kooperatīvajām sabiedrībām.